Pomagamy od 2016 roku

Od 2016 roku pomagamy lokalnym społecznościom zmieniać swoje otoczenie. Wspieramy inicjatywy mieszkańców i prowadzimy autorskie działania na rzecz zmiany otoczenia społecznego, kulturalnego i przestrzennego.

Nasza misja

Wspieramy społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Holcim w Polsce.

Pomagamy im rozwijać potencjał społeczny poprzez inspirowanie do działania i wspieranie inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia.

Jednocześnie wspieramy i promujemy rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce wśród szerokiej grupy interesariuszy publicznych, biznesowych i społecznych.

W jaki sposób działamy?

  • Realizujemy długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych
  • Edukujemy społeczeństwo z zakresu ekologii i zrównoważonego budownictwa.
  • Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

O Fundatorze

Holcim Polska jest liderem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym, które pozwalają na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań.

Nasz zespół

fot: Marek Korlak 

www.marekkorlak.com

Agnieszka Rafalska

Jako wiceprezes Fundacji odpowiada za jej bieżącą działalność – od współpracy z beneficjentami, przez tworzenie programów, aż po ich obsługę. W swojej codziennej pracy chce inspirować i angażować lokalne społeczności do działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Uwielbia pracę z ludźmi i dla ludzi, wierząc, że wspólnie można zrobić więcej.
fot: Marek Korlak 

www.marekkorlak.com

Mateusz Piotrowski

Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Lafarge oraz wiceprezes Fundacji. Odpowiada za całość komunikacji korporacyjnej, online oraz działania public affairs Lafarge w Polsce. Komunikacją i marką zajmuje się od prawie 11 lat. Prowadził działania komunikacyjne dla firm z takich branż jak energetyka, przemysł, budownictwo, telekomunikacja oraz IT. Jest zwolennikiem świadomego prowadzenia biznesu opartego na dobrze przepracowanych procesach mentalnych.

Zuzanna Tkacz

Zuzanna Tkacz

Z Fundacją związana od września 2020 roku. Jako Specjalista ds. projektów Fundacji dba o realizację programów na rzecz lokalnych społeczności. Dodatkowo w swojej pracy chce budować zaangażowanie pracowników poprzez rozwój wolontariatu pracowniczego. Wierzy że chcieć to znaczy móc, a pozytywne nastawienie jest kluczem do sukcesu.

Efekty naszej pracy

w latach 2019 – 2023

Zrealizowanych projektów
0
Beneficjentów naszych działań
0
Zaangażowanych wolontariuszy
0