Eco-Miasto 2017 – 2. edycja Zakręceni w Przestrzeni

Miejsce: konkurs o zasięgu ogólnopolskim
Status: zrealizowany
Partnerzy: Ambasada Republiki Francuskiej, Renault Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, Grupa EDF, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Patronat: Ambasador Republiki Francuskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strona projektu:  www.zakreceniwprzestrzeni.pl

KONTEKST

Ponad rok temu dołączyliśmy jako partner edukacyjny do prestiżowego konkursu ECO Miasto, organizowanego przez Ambasadę Republiki Francuskiej. W ramach działań edukacyjnych przeprowadziliśmy już dwie edycje konkursu Zakręceni w Przestrzeni. Celem tego konkursu jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych,  i ponadpodstawowych na jakość otoczenia, w którym żyją oraz zachęcenie do czynnego udziału w tworzeniu przyjaznej przestrzeni z zachowaniem troski o środowisko.

REALIZACJA

Do tego projektu zostały zaproszone szkoły lub grupy osób, których zadaniem jest przedstawienie pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni w trzech kategoriach: szkoła, dom kultury i świetlica.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

1. Dzieci ze szkół podstawowych, gdzie wprowadziliśmy dodatkowy podział na klasy 0-3, 4-7,

2. Dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Nagrodą dla dzieci ze szkół podstawowych są zestawy klocków Lego Architecture, a dla młodzieży przygotowaliśmy 4 granty po 5 tys zł oraz jedną nagrodę główną grant w wysokości 20 tys zł a realizację projektów, oraz książki o architekturze i warsztaty architektoniczne. Dla uczestników konkursu przygotowaliśmy także webinaria, podczas których skorzystali z porad doświadczonych architektów i ekspertów z zakresu kształtowania przestrzeni. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło w listopadzie podczas uroczystej gali organizowanej w Centrum Nauki Kopernik.

EFEKTY

  • nauczenie uczniów projektowego realizowania zadań i współpracy przy realizacji projektu,
  • dostarczenie uczniom narzędzi pozwalających na refleksję nas własnym otoczeniem,
  • pomoc w kształtowaniu otwartych i kreatywnych ludzi, którzy już od najmłodszych lat mogą poszerzać swoją przestrzenną świadomość i w przyszłości zwracać uwagę na estetykę swojego środowiska oraz będą brać aktywny udział w jego tworzeniu,
  • dla zapewnienia długofalowego efektu działań konkurs będzie organizowany cyklicznie.