Dobro_czynni 2017

Miejsce: miejscowości w bliskiej okolicy zakładów LafargeHolcim

Status: zrealizowane

Start projektu: 7 marzec 2017

Zakończenie: 31 październik 2017

Partnerzy: NGO’s , stowarzyszenia, mieszkańcy

KONTEKST

Celem programu grantowego DOBRO_CZYNNI jest zachęcenie pracowników do działania na rzecz społeczności lokalnych w obszarze zmiany i udoskonalenia przestrzeni wspólnych, jak również edukacji na temat środowiska. Program ma zachęcić mieszkańców miast i wsi do podejmowania inicjatyw, które pomogą zmienić i ulepszyć otaczającą przestrzeń, a także zwiększyć świadomość na temat naszego wpływu na ochronę środowiska.  

Często bywa tak, że w głowie rodzi się pewien pomysł jak w bezinteresowny sposób pomóc i sprawić by wszystkim nam żyło się lepiej i wygodniej, ale brakuje np. środków na jego realizację. Program DOBRO_CZYNNI pozwoli wdrożyć w życie twój pomysł dostarczając nie tylko środki finansowe, ale również wiedzę ekspercką pracowników LafargeHolcim.

REALIZACJA

W pierwszej fazie programu DOBRO_CZYNNI czekamy na zgłoszenia inicjatyw, które w efekcie przyniosą pozytywną zmianę w przestrzeni lub będą miały charakter edukacyjny.  Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia 2017.

Spośród nadesłanych inicjatyw, powołana w tym celu Rada Programowa, wybierze te z nich, którym zostanie przyznany grant. Wyniki zostaną ogłoszone do 28 kwietnia 2017 roku.

Drugi etap programu to czas dla zespołów na realizację wybranych przez Komisję projektów. Wybrane inicjatywy będą realizowane w okresie od 1 maja do 31 października 2017 roku.

ZAKŁADANE REZULTATY

  • Zaangażowanie zarówno pracowników, jak i społeczności lokalnych w aktywną i bezinteresowną pomoc oraz wspólną realizację projektów.
  • Budowanie wśród mieszkańców poczucia sprawczości i współodpowiedzialności za otaczającą ich przestrzeń i środowisko.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami przez pracowników, edukacja różnych grup w zakresie architektury i ochrony środowiska.
  • Rozwijanie kompetencji w obszarze zarządzania projektem, zespołem i budżetem.

PODSUMOWANIE

Zrealizowaliśmy 14 projektów, w których udział wzięło 142 wolontariuszy. Przemianie uległo 8 494 m

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin programu

Wniosek grantowy