Laboratorium architektury

Miejsce: Program o zasięgu ogólnopolskim
Status: rozpoczęty w lutym 2018

Kilka liczb pokazujących jak realizowaliśmy program do tej pory

Laboratorium Architektury rozpoczęłyśmy w lutym 2018- podczas ferii zimowych odwiedziłyśmy kilka placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, a później nauczyciele sami zgłaszali się do nas z pytaniami o możliwość zorganizowania warsztatów dla ich klasy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców miałyśmy okazję przeprowadzić już ponad 25 warsztatów i pracować z ponad 350 dziećmi!

PROGRAM

Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z zagadnieniami z zakresu historii architektury, architektury współczesnej, budownictwa, ale również biorą udział w dyskusji na temat poszukiwania inspiracji i rozwoju kreatywnych rozwiązań projektowych.

Po krótkiej części wykładowej uczniowie w grupach pracują nad projektami- makietami swoich wymarzonych domów/budynków ucząc się jednocześnie jak pracować w grupie, dochodzić do kompromisów, i łagodzić konflikty. Koniec zajęć to czas na grupowe prezentacje projektów, pytania innych grup oraz wygłoszenie i wysłuchanie uwag na temat zaprezentowanych „budowli”.

Kolorowe materiały, guziki, wykałaczki, sznurki i kilogramy plasteliny mają służyć nieograniczonym możliwościom dla dziecięcej wyobraźni- zależy nam by otworzyły się na najbardziej szalone pomysły i szukały konstrukcyjnych rozwiązań- dlatego często powstają domy-wigwamy, podziemne domy pod murawą piłkarską, lub szalone kompozycję mostów i schodów jak u Eschera. 

EFEKTY

  • nauczenie uczniów podstawowych zagadnień z zakresu architektury, budownictwa i urbanistyki
  • dostarczenie uczniom narzędzi pozwalających na refleksję nas własnym otoczeniem,
  • pomoc w kształtowaniu otwartych i kreatywnych ludzi, którzy już od najmłodszych lat mogą poszerzać swoją przestrzenną świadomość i w przyszłości zwracać uwagę na estetykę swojego środowiska oraz będą brać aktywny udział w jego tworzeniu,

Chętne placówki zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka.rafalska@lafargeholcim.com

Magdalena.storozenko.ext@lafargeholcim.com