Lider Dostępności

KONTEKST

Ponownie zostaliśmy partnerem strategicznym konkursu „Lider Dostępności” organizowanego przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich. W naszej działalności zawsze dbamy o to, by współtworzone przez nas przestrzenie były wolne od barier i dostępne dla wszystkich. Angażując się w projekt, chcemy upowszechniać najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne otwierające przestrzeń dla osób o szczególnych wymaganiach w zakresie mobilności.

Jako partner strategiczny konkursu chcemy uświadamiać, że niepełnosprawność może dotyczyć każdego z nas. Chcemy dbać o to, by zarówno osoby z trwałym kalectwem, jak i seniorzy, matki z dziećmi czy osoby w trakcie rehabilitacji nie doświadczały wykluczenia przez bariery architektoniczne. Tylko przestrzeń dostępna może być naszym zdaniem przestrzenią naprawdę wspólną.

REALIZACJA

W ramach konkursu do 31 marca 2017 przyjmowane są zgłoszenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością. Wnioski konkursowe mogą nadsyłać dokonywać zarówno twórcy, jak i użytkownicy przestrzeni. Określono następujące kategorie konkursowe:

 • Samorząd,
 • Przestrzeń publiczna,
 • Sieć placówek,
 • Obiekt usługowy,
 • Obiekt mieszkalny,
 • Obiekt zabytkowy,
 • Architekt/Urbanista.

Kapituła konkursu przyzna ponadto GRAND PRIX dla szczególnie wyróżniającej się instytucji lub firmy niezależnie od kategorii. Regulamin konkursu, opisy poszczególnych kategorii oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.integracja.org/lider-dostepnosci.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 maja w Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

REZULTATY

 • przypominanie, że bariery architektoniczne stanowią poważny czynnik wykluczający duże grupy osób z udanego korzystania z przestrzeni,
 • zauważenie najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, dzięki którym przestrzeń staje się dostępna dla wszystkich,
 • zachęcenie twórców budynków i przestrzeni do uwzględniania potrzeb osób o ograniczonej mobilności jako równoprawnych i ważnych użytkowników przestrzeni,
 • podniesienie tematu dostępności miejsc w debacie publicznej.