Lider Dostępności

Miejsce: konkurs o zasięgu ogólnopolskim
Status: zakończony
Start projektu: kwiecień 2016 r.
Zakończenie: 26 września 2016 r.
Partnerzy: Fundacja Integracja, Towarzystwo Urbanistów Polskich
Patronat: Prezydent RP

Kontekst

Jesteśmy się partnerem strategicznym konkursu Lider Dostępności organizowanego przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Poprzez wsparcie tej inicjatywy chcemy zwrócić uwagę na problem barier architektonicznych występujących w naszym najbliższym otoczeniu, a także upowszechniać pozytywne rozwiązania w zakresie dostępności architektonicznej obiektów dla wszystkich użytkowników – w tym osób niepełnosprawnych.

Prawdopodobnie większość z nas będzie kiedyś niepełnosprawna. Niepełnosprawność to przecież nie tylko trwałe kalectwo. Osoby starsze, kobiety w ciąży, matki z małymi dziećmi, rekonwalescenci… dla nich wszystkich ciężkie drzwi, wysokie krawężniki i źle zaprojektowane przejścia mogą okazać się poważną przeszkodą. Dlatego działamy wspólnie na rzecz wspólnej przestrzeni.

Realizacja

W ramach konkursu każdy mógł zgłosić obiekty i przestrzenie publiczne w swoim otoczeniu (gminie, mieście, miasteczku) będące przykładem najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W konkursie przyznane zostały nagrody w następujących kategoriach:

 • Grand Prix – Miasto GDYNIA
 • Samorząd – Miasto GDYNIA
 • Obiekt zabytkowy – SUKIENNICE w Krakowie
 • Przestrzeń publiczna – Szpilkostrada we Wrocławiu
 • Sieć placówek – Poczta Polska
 • Obiekt użyteczności publicznej – Centrum Kongresowe ICE Kraków
 • Obiekt użyteczności publicznej – wyróżnienie – Stacja Paliw PKN Orlen S.A. nr 682,
  przy al. Solidarności 100 w Warszawie
 • Obiekt mieszkalny/biurowy – Laboratorium Tech-Safe-Bio w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym
 • Architekt/urbanista – biuro projektowe Ingarden & Ewý Architekci.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 26 września 2016 r. podczas konferencji organizowanej w Pałacu Prezydenckim.

Rezultaty

 • zwrócenie uwagi na problem społeczny występujących barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 • dotarcie do grup architektów, urbanistów i inwestorów, aby uwzględniali w swoich projektach dostępność i uniwersalność rozwiązań,
 • nagrodzenie najlepszych praktyk w zakresie projektowania uniwersalnego jako narzędzie zachęty i propagowania tych rozwiązań,
 • dla zapewnienia długofalowego efektu działań konkurs będzie organizowany cyklicznie.

Więcej: http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/

Partnerzy

Fundacja Integracja

Towarzystwo Urbanistów Polskich 

Patronat: Prezydent RP