Warsztaty dla dzieci

Miejsce: Brzeziny, woj. świętokrzyskie
Status: zrealizowany
Start projektu: maj 2016
Zakończenie: maj 2016
Partnerzy: Gmina Morawica, Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwala

Kontekst

Przestrzeń wokół szkoły w Brzezinach zastaliśmy jako zniszczony przedszkolny plac zabaw. Celem programu edukacyjno-projektowego było więc stworzenie pierwszych podstaw do późniejszego rozpoczęcia budowy przyjaznej i użytecznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Brzezinach oraz edukacja architektoniczna dzieci.

Realizacja

31 maja 2016 r. przeprowadziliśmy warsztaty. Wzięły w nich udział trzy grupy dzieci: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Podczas warsztatów prowadzone były ćwiczenia twórcze i konstrukcyjne, także te, które na pozór były niezwiązane z tematem, do nich należało np. tworzenie baśni. W taki sposób udało nam się przełamać schematy w myśleniu o placu zabaw. Efektem prac, które odbyły się ostatniego dnia maja, był katalog pomysłów. Wśród nich znalazła się np. rozbudowa wejścia na plac zabaw w formie drogi z torem przeszkód.

Rezultaty

  • zaangażowanie 50 dzieci z Brzezin w tworzenie przestrzeni wokół szkoły i przedszkola w tej miejscowości,
  • rozwój umiejętności i postaw dzieci poprzez wspólne projektowanie, które kieruje uwagę dzieci na otaczającą przestrzeń, uwrażliwia na piękno otoczenia, rozwija kreatywność, twórcze myślenie i kompetencje społeczne, a także uczy odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
  • kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu edukacji architektonicznej przez lokalnego nauczyciela.

 

Partnerzy

Gmina Morawica 

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwala