Projekt Folwark

Miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Status: zrealizowany
Partnerzy: Fundacja młodej kultury hopsiup project, Dzielnica Wilanów, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Duński Instytut Kultury

Kontekst

Jesteśmy współorganizatorem Projektu Folwark realizowanego na terenie rezydencji wilanowskiej. Folwark wilanowski to przestrzeń wymagająca rewitalizacji i planu zagospodarowania z poszanowaniem historycznego krajobrazu i założenia ale również otwarcia na problemy współczesnej urbanistyki miasta. To miejsce, które ma służyć mieszkańcom Warszawy i publiczności muzeum. Dlatego podczas warsztatów architektonicznych „oddaliśmy folwark” w dobre ręce młodych projektantów a jednocześnie przyszłych użytkowników tej przestrzeni.

Docelowo Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie pragnie stworzyć – przestrzeń otwartą na mieszkańców, działania edukacyjne, rekreację i poznawanie historycznych rzemiosł i kultur. Pomysły uzyskane w trakcie warsztatów posłużą do przygotowywania koncepcji oraz propozycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

Realizacja

W dniach 14-16 października w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie architekci i edukatorzy z Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Holandii i Polski poprowadzili rodzinne warsztaty edukacji architektonicznej – Projekt Folwark. Głównymi adresatami tego wydarzenia były dzieci i młodzi ludzie (w wieku od 9 do 15 lat), którzy jako aktywni mieszkańcy zainteresowani są jakością warszawskiej przestrzeni i pragną włączyć się w znalezienie najlepszych pomysłów dotyczących szczególnego miejsca – historycznego folwarku wilanowskiego, znajdującego się na styku terenów mieszkaniowych dzielnicy Wilanów i zabytkowego zespołu pałacowego. Do towarzyszenia dzieciom i młodzieży w twórczej pracy zaproszeni zostali także ich rodzice i opiekunowie. Uczestnicy pracowali w trzech grupach, którym Muzeum udostępniło zabytkowe wnętrza.

Architekci i edukatorzy wspólnie przygotowali warsztaty oraz zaprezentowali swoje aktywności prowadzone we własnych krajach i w innych miejscach na świecie w trakcie dnia otwartego w wilanowskiej Oranżerii.

Architekci prowadzący warsztaty:
Pia Rasmussen ( Dania), Luise Josephine Rathje ( Dania), Cristina LLorente (Hiszpania), Magdalena Rajeva ( Bułgaria), Marcel Musch ( Holandia), Dariusz Śmiechowski (Polska)

Efekty

  • stworzenie koncepcji zagospodarowania nowej przestrzeni terenów historycznego folwarku wilanowskiego
  • zaangażowanie 20 dzieci i młodzieży we wspólne projektowanie przestrzeni
  • międzynarodowa współpraca projektowa oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży w kontekście europejskim

 

Partnerzy

Fundacja młodej kultury hopsiup project

Dzielnica Wilanów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Duński Instytut Kultury